HƯỚNG DẪN XÉT SINH VIÊN 5 TỐT_NĂM HỌC 2018 – 2019 CÁC CẤP

Căn cứ hướng dẫn của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”

 

Tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

Tạo điều kiện, môi trường, động lực cho sinh viên tự giáo dục, tự rèn luyện, tự trau dồi lý tưởng, trang bị những hành trang cơ bản để lập thân, lập nghiệp; khắc phục những hạn chế, yếu kém của sinh viên; xây dựng các điển hình tiên tiến trong sinh viên một cách rộng rãi, cụ thể, sát thực với tình hình mới; Ban Thư ký Liên chi Hội Sinh viên Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (sau đây gọi là LCH Ngoại ngữ) công bố tiêu chí xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2018 – 2019:

1. Đối tượng và Thời hạn nộp hồ sơ
Đối tượng: Là sinh viên đại học, cao đẳng chính quy đang học tập tại Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Thời hạn: 17h00 Ngày 21/7/2019

2. Hồ sơ Sinh viên 5 tốt” gồm:

  • Bản khai cá nhân theo mẫu; MAU1-SVT5
  • Bảng điểm năm học 2018 – 2019;
  • Bản photo các loại bằng khen, giấy chứng nhận (không xét hồ sơ không có giấy chứng nhận đi kèm);
  • 2 hình thẻ 3×4;

Các hồ sơ này (cho vào 1 bìa cứng riêng của từng cá nhân)

Nộp hồ sơ online để thẩm tra Kết quả tại: https://forms.gle/Pf4VYCPVrcetfJty6 

  1. Trao tặng danh hiệu:

– Các danh hiệu trong phong trào “Sinh viên 5 tốt” do Hội đồng xét chọn thông qua; trình Hội Sinh viên Trường xét duyệt và công nhận.

– Tập thể chi Hội có nhiều sinh viên đạt các danh hiệu trong phong trào “Sinh viên 5 tốt” thì đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt”. Danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” do Hội đồng cấp Khoa thông qua.

– Liên chi Hội Khoa ký quyết định công nhận với sự xác nhận của Hội Sinh viên trường (cho các cá nhân và tập thể đạt danh hiệu cấp Khoa và chi Hội) và tổ chức Lễ tuyên dương (cho các cá nhân và tập thể đạt danh hiệu cấp Khoa).

  1. Các danh hiệu:

– Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” dành cho các sinh viên thoả tất cả các tiêu chí đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập.

– Danh hiệu “Sinh viên tích cực” danh cho sinh viên thoả các tiêu chí đạo đức, học tập; và đạt 2 trong 3 tiêu chí: thể lực, tình nguyện, hội nhập.

Danh hiệu nhận được:
Cấp Khoa: 1 chứng nhận của Liên chi Hội, 1 Giấy khen của BCH Khoa, 1 kỹ niệm chương
Cấp Trường: 1 chứng nhận của Hội Sinh viên trường, 1 Giấy khen của BGH, 1 kỹ niệm chương/Tiền thưởng

Các hướng dẫn hỗ trợ cung cấp hồ sơ minh chứng và bộ Tiêu chí cần thiết:

Cấp Khoa: HD_LCH_Xét-SV5T-cấp-Khoa-2018-2019
Cấp Trường: HD_HSV_Xét-SV5T-cấp-Trường-2018-2019
Cấp Thành: HD_TP_Xét-SV5T-cấp-Thành-2018-2019

Mẫu chứng nhận SV5T cấp Khoa
Mẫu chứng nhận SV5T cấp Khoa

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*