Thông báo thu – nộp Hội phí 2019

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN NGOẠI NGỮ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2019
Số: 20 /TB-BTK-NN


THÔNG BÁO
Về việc thu – nộp Hội phí năm 2019

– Căn cứ theo điều lệ Hội sinh viên Việt Nam được thông qua ngày 23/12/1998;
– Căn cứ theo hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội sinh viên Việt Nam;
– Căn cứ theo kế hoạch hoạt động của Liên chi Hội Sinh viên Khoa Ngoại ngữ.
– Ban Thư ký Liên chi Hội Sinh viên Khoa Ngoại ngữ thông tin đến các đơn vị về việc thu – nộp Hội phí năm 2019, cụ thể như sau:

1. Về việc thu – nộp Hội phí
Thực hiện quy định của Điều lệ Hội sinh viên của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, sinh viên có nghĩa vụ nộp Hội phí để làm kinh phí hoạt động Hội. Mức thu Hội phí theo quy định bắt đầu từ năm 2010 là 2.000đ/tháng/1sv
Tổng hội phí mỗi hội viên phải nộp trong năm 2019 là: 2.000 đ x 12 tháng = 24.000 đồng.

a. Quy trình thu – nộp Hội phí
– Bước 1: Chi hội trưởng các chi hội nhận, Thông báo, Biên lai thu hội phí và danh sách hội viên của chi hội mình từ BCH LCH khoa.
– Bước 2: Chi hội trưởng các chi hội tiến hành thu Hội phí của hội viên, đồng thời cho ký tên, ghi rõ họ và tên vào biên lai và danh sách.
– Bước 3: Chi hội trưởng các chi hội photo danh sách (để lưu trữ) và nộp bản chính cùng biên lai trực tiếp về bàn trực Nhà B (tầng trệt) liên hệ Đ/c Nguyễn Triệu Như Tuyền – Phó trưởng Ban Tài chính Liên chi Hội Sinh viên Khoa Ngoại ngữ.
– Bước 4: Chi hội trưởng các chi hội khi nộp tổng số tiền của chi hội mình nhó nhận “Biên lai thu tiền” từ BCH LCH Khoa và lưu giữ cẩn thận để kiểm tra đối chiếu nếu có sai sót.

b. Thời gian thu hội phí
– Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 28 tháng 4 năm 2019

c. Địa điểm thu hội phí
– Bàn trực của Liên chi Hội Sinh viên Khoa Ngoại Ngữ (Nhà B, trước Văn phòng Khoa Ngoại ngữ, 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh).

Việc thu hội phí nhằm mục đích để người hội viên ý thức hơn vai trò và trách nhiệm của mình đối với tổ chức. Các cấp bộ hội có thể căn cứ vào việc thực hiện thu hội phí để đánh giá chất lượng hội viên, chi hội cuối năm. Hội viên, chi hội cố tình trốn tránh không nộp hội phí thì tùy theo mức độ, Ban Thư ký Liên chi Hội Khoa sẽ xử lý theo Điều lệ Hội.

Đề nghị đồng chí Chi hội trưởng chi hội, ban cán sự các lớp (nếu lớp nào không có chi hội trưởng thì lớp trưởng phối hợp với các cán bộ lớp để triển khai) thông báo cho toàn thể các bạn sinh viên trong chi hội mình biết để triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng thời gian trên.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Đ/c Vũ Đức Trọng – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó chánh Văn phòng Liên chi Hội Sinh viên Khoa Ngoại ngữ, SĐT: 0797002344.

TM. BTK LCH SINH VIÊN
LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG

Đã ký

Hồ Văn Thái

File văn bản đính kèm:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*