CỰU CÁN BỘ HỘI XƯA VÀ NAY

LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG
. Tên: HỒ VĂN THÁI

Chức vụ: Liên chi Hội trưởng nhiệm kỳ 2016-2018, 2018-2020

Năm tốt nghiệp: 2019

Công việc hiện tại: 

–          Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh;
–          Giáo viên Trung tâm Anh ngữ quốc tế Á Châu.

. Tên: NGUYỄN THANH LIÊM

Chức vụ: Liên chi Hội trưởng nhiệm kỳ 2014-2016

Năm tốt nghiệp: 2016

Công việc hiện tại:

Nhân viên Phát triển kinh doanh – Air Liquide Vietnam

LIÊN CHI HỘI PHÓ
. Tên: HÀ THỊ NGỌC ĐIỆP

Chức vụ: Liên chi Hội phó nhiệm kỳ 2018-2020

Năm tốt nghiệp: 2021

Công việc hiện tại:

Giáo viên Trung tâm Anh ngữ Vân Anh.

. Tên: NGUYỄN VÕ QUANG THỊNH

Chức vụ: Liên chi Hội phó nhiệm kỳ 2018-2020

Năm tốt nghiệp: 2021

Công việc hiện tại:

Giáo viên Trung tâm Anh ngữ ila

 

. Tên: NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Chức vụ: Liên chi Hội phó nhiệm kỳ 2016-2018

Năm tốt nghiệp: 2019

Công việc hiện tại:

Nhân viên Điều hành dịch vụ Khách hàng – Công ty Bureau Veritas Việt Nam

. Tên: TRẦN THỊ NGỌC DIỆU

Chức vụ: Liên chi Hội phó nhiệm kỳ 2016-2018

Năm tốt nghiệp: 2019

Công việc hiện tại:

Giáo viên Trung tâm Anh ngữ quốc tế Á Châu.

.Không có mô tả. Tên: ĐINH THÚY LY

Chức vụ: Liên chi Hội phó nhiệm kỳ 2014-2016

Năm tốt nghiệp: 2016

Công việc hiện tại:

Giảng viên Trường Cao đẳng Việt Mỹ

ỦY VIÊN BAN THƯ KÝ
. Tên: NGUYỄN PHƯƠNG THY

Chức vụ: Uỷ viên Ban Thư ký nhiệm kỳ 2018-2020

Năm tốt nghiệp: 2019

Công việc hiện tại:

Chuyên viên Phòng Kế hoạch-Đầu tư, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

. Tên: TRẦN NGUYỄN HUỲNH NHƯ

Chức vụ: Uỷ viên Ban Thư ký nhiệm kỳ 2016-2018

Năm tốt nghiệp: 2019

Công việc hiện tại:

Nhân viên Sales & Marketing Công ty TNHH Máy và Sản phẩm Thép Việt

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*