DHAV11A

GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM

TRẦN DUY TUẤN
Email: tranduytuan@iuh.edu.vn
SĐT:    0987877297

BÍ THƯ

NGUYỄN BẠCH HÀ MY
Email: Đang cập nhật
SĐT:    Đang cập nhật

 

PHÓ BÍ THƯ

HỒ VĂN THÁI
Email: thaisac.iuh@gmail.com
SĐT:    0843210395

CHI HỘI TRƯỞNG

MAI ĐỨC HUY
Email:  duchuy.bill@gmail.com
SĐT:     0808101997

CHI HỘI PHÓ

TẠ THỊ MỸ THANH
Email: Đang cập nhật
SĐT:    Đang cập nhật

 

Trong hình ảnh có thể có: 42 người, bao gồm Trần Thị Thanh Thủy, Huy Duc Mai, Hoa Yurri, Long Nguyen, Lê Quỳnh, Thịnh Jasmine, Nguyễn Trần Ngọc Cẩm, Thai Sắc, Ren Huynh và 17 người khác, mọi người đang cười, mọi người đang đứng