DHAV11C

GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trờiĐOÀN MINH HUỆ
Email: Đang cập nhật
SĐT: Đang cập nhật

BÍ THƯ

LÊ THÚY AN
Email: Đang cập nhật
SĐT: Đang cập nhật
CHI HỘI TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ YẾN NHI
Email: Đang cập nhật
SĐT: Đang cập nhật

Trong hình ảnh có thể có: 34 người, bao gồm Nguyễn Văn Lượng, Mỹ Hà, Trần Ngát, Thuy Duong Tran, Nga Nga Phan, Nga Thúy Nguyễn, Kim Dzung, Hiếu Kin, Ngọc Diệu và Pham Thị Hồng Ngọc, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, trẻ em và trong nhà

Không có mô tả ảnh.