DHAV13B

BAN CÁN SỰ LỚP:

Bí thưĐặng Thị Mỹ Châu
Phó bí thưTrần Thị Hồng Ngọc
Chi hội trưởngLê Nhật Nam
Chi hội phóTrần Ngọc Trâm

Giáo viên chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng