DHAV14B

BAN CÁN SỰ LỚP:

Bí thưBùi Phước Huy
Phó bí thưTrần Lê Diệp Huỳnh
Chi hội trưởngNguyễn Nhựt Tân
Chi hội phóPhạm Thị Thuỳ Tuyên

Giáo viên chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Kim Chung