RÚT SỔ ĐOÀN TRỰC TUYẾN

Văn phòng Đoàn – Hội Sinh viên Khoa Ngoại ngữ đã cho ra mắt hệ thống rút sổ Đoàn trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuân lợi cho Sinh viên trong việc giải quyết rút sổ Đoàn cho Sinh viên.

QUY TRÌNH RÚT SỔ ĐOÀN TRỰC TUYẾN

Bước 1: Truy cập đường dẫn biểu mẫu rút sổ Đoàn trực tuyến

Bước 2: Điền đầy đủ và chính xác những thông tin cần thiết

Bước 3: In biểu mẫu đã được gửi đến email.

Bước 4: Mang đến VP Đoàn – Hội Khoa Ngoại ngữ theo đúng lịch hẹn

Bước 5: Nộp lại giấy, ký xác nhận và nhận sổ Đoàn