Huấn Luyện MC

Buổi training MC nho nhỏ của LCH Sinh viên Khoa Ngoại ngữ, để bầu ra 2 bạn xuất sắc nhất vào Câu lạc bộ Kĩ năng Đoàn trường. Bên cạnh đó, người chiến thắng cũng sẽ đồng hành, có cơ hội làm MC cho hội khi các chương trình của Hội được diễn ra! 

Những bạn sinh viên trẻ năng động, nhiệt huyết, đầy tự tin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *