LIÊN HỆ

Gửi thông tin bạn muốn liên hệ tại đây:

Trong trường hợp cần trao đổi gấp vui lòng liên hệ với Liên chi Hội Sinh viên Khoa Ngoại ngữ qua các cổng thông tin sau:
Số điện thoại: 08.43.21.03.95

Email: ngoaingu@tuoitreIUH.com