Bạn muốn đạt được danh hiệu

“Sinh viên 5 tốt”

Hãy truy cập ngay vào mục tiêu chí để biết thêm thông tin nha!!!

Liên chi Hội Sinh viên Khoa Ngoại ngữ sẽ cố gắng giúp bạn đạt được danh hiệu cao quý này.

Để được hỗ trợ trực tuyến vui lòng truy cập: tại đây

Để được hỗ trợ trực tiếp bạn hãy liên hệ: Văn phòng Đoàn – Hội Khoa Ngoại ngữ tại V3 nha!

People illustrations by Storyset