TIÊU CHÍ BÌNH XÉT DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT

ĐẠO ĐỨC TỐT

Tiêu chuẩn bắt buộc

– Đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp trường trở lên.

– Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng;

– Không vi phạm pháp luật, và các quy chế của nhà trường; lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.

– Là Đoàn viên xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên

– Là Hội viên xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

HỌC TẬP TỐT

Tiêu chuẩn bắt buộc

– Có thái độ học tập đúng đắn, không quay cóp, gian lận trong thi thử; không nợ môn, học phần hoặc tín chỉ trong năm học.

– Đối với Hội viên, Sinh viên, Đoàn viên và Thanh niên, điểm trung bình học tập cả năm đạt 7,0/10 trở lên (Đối với khối ngành công nghệ, xã hội) và 7,5/10 trở lên (Đối với khối ngành kinh tế)

– Đối với cán bộ Đoàn – Hội, điểm trung bình cả năm đạt từ 6,8/10 trở lên (Đối với khối ngành công nghệ, xã hội) và 7,2/10 trở lên (Đối với khối ngành kinh tế)

Tiêu chuẩn khác

Đạt 1 trong những tiêu chuẩn dưới đây

– Có công trình hoàn thành và tham gia giải thưởng nghiên cứu khoa học các cấp (giải Nghiên cứu Khoa học cấp trường, giải Euréka, giải thưởng cấp Bộ)

– Tham gia các cuộc thi học thuật các cấp

+ Cấp Khoa/Viện (giải khuyến khích)

Cấp trường hoặc tương đương (vòng chung kết)

+ Cấp ThàCó thể đạt 1 trong những tiêu chí dưới đâynh phố, Quốc gia, Quốc tế (qua vòng thi đầu tiên)

– Là thành viên câu lạc bộ Học thuật cấp Khoa/ Viện trở lên (Sinh hoạt ít nhất 6 tháng)

– Có bài viết về lĩnh vực chuyên môn đang theo học được đăng tải trên các cơ quan truyền thông uy tín hoặc báo cáo, tạp chí Khoa học chuyên ngành của Trường hoặc có bài tham luận tham gia các Hội thảo cấp Khoa/ Viện trở lên.

– Tham gia Hội thảo, Seminar Khoa học, tham gia triển lãm khoa học trong và ngoài trường (yêu cầu minh chứng)

THỂ LỰC TỐT

Tiêu chuẩn bắt buộc

– Đã hoàn thành chương trình Rèn luyện giáo dục thể chất của trường và chương trình Giáo dục Quốc phòng tính đến thời điểm xét (đối với sinh viên năm 2 chỉ xét hoàn thành tốt chương trình giáo dục thể chất ở năm 1)

Tiêu chuẩn khác

Đạt ít nhất 1 trong những tiêu chí dưới đây

– Có giấy xác nhận đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe năm học 2020 – 2021”

– Là thành viên đội tuyển cấp chi Hội, tham gia các giải thể thao cấp Khoa/ Viện

– Là thành viên đội tuyển cấp Khoa/ Viện tham gia các giải thể thao cấp Trường.

– Là thành viên các đổi tuyển cấp trường, thành phố, quốc gia các môn thể dục thể thao. Khuyến khích bình chọn những vận động viên có các thi đấu từ cấp trường, địa phương (phường, xã), cấp thành phố (tỉnh), cấp quốc gia, quốc tế…

– Tham gia tổ chức giải thể thao từ cấp Khoa/Viện trở lên

– Tham gia rèn luyện định kỳ tại một CLB/Đội/Nhóm (có xác nhận)

– Lãnh đạo đội (hoặc phụ trách) các đội tuyển Thể dục thể thao từ cấp Khoa/ Viện trở lên.

Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hằng ngày và rèn luyện ít nhất một môn thể thao dành cho người khuyết tật.