Bạn muốn tham gia kỳ thi thử TOEIC – TOEIC Sample Test

Hãy truy cập ngay phần Tổng quan để biết thêm về quy trình tổ chức cũng như là quyền lợi của bạn khi là thí sinh của kỳ thi thử TOEIC này nha. Chúng tôi có một đội ngũ chuyên nghiệp để tổ chức kỳ thi.

Bạn cần tư vấn trực tuyến hãy liên hệ: tại đây

Bạn muốn liên hệ trực tiếp: Hãy gặp chúng tôi tại Văn phòng Đoàn – Hội Khoa Ngoại ngữ tại V3.

Education illustrations by Storyset