VỀ BÀI THI THỬ TOEIC – TOEIC SAMPLE TEST

Bài thi thử TOEIC – TOEIC Sample Test là một bài thi thử nằm đánh giá năng lực, kiến thức của sinh viên trong 2 kỹ năng Đọc – Nghe. Bài thi thử nhằm đưa ra đánh giá khách quan, chính xác đối với thí sinh tham dự nhằm tạo cho thí sinh những lựa chọn đúng đắn trước khi bước vào kỳ thi chính thức được tổ chức bởi IIG.

Bài thi còn đáp ứng được tiêu chí “Hội nhập tốt” trong danh hiệu cao quý nhất cuộc đời sinh viên đó chính là danh hiệu Sinh viên 5 tốt.

 

 

 

 

 

 

BAN TỔ CHỨC

Ban tổ chức bài thi thử TOEIC – TOEIC Sample Test được đào tạo bàn bản, nghiêm túc với sự chọn lọc. Đội ngũ khảo thí tích cực, giám thị coi thi chuẩn mực và hệ thống chấm điểm chính xác.

QUY TRÌNH THI THỬ

  1. Thí sinh đăng ký dự thi tại bàn trực nhà B (Trước Trung tâm Ngoại ngữ, Khoa Ngoại ngữ) hoặc tại Văn phòng Đoàn – Hội Khoa Ngoại ngữ tại V3.
  2. Thí sinh theo dõi lịch thi; kiểm tra và đối chiếu thông tin tại tại đây. Nếu có sai sót thí sinh điền vào biểu mẫu chỉnh sửa thông tin cho thí sinh.
  3. Thí sinh tham dự bài thi (Khi đi thi, thí sinh mang theo giấy đăng ký dự thi, bút chì, tẩy, thẻ Sinh viên hoặc Căn cước công dân)
  4. Thí sinh nhận kết quả tại đây
  5. Thí sinh có nhu cầu nhận giấy chứng nhận thì in theo mẫu và mang đến văn phòng Đoàn – Hội Khoa Ngoại ngữ.

ĐIỀU KIỆN NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TOEIC SAMPLE TEST

Thí sinh đạt được kết quả từ 350 điểm trở lên sẽ được nhận giấy chứng nhận của Liên chi Hội Sinh viên Khoa ngoại ngữ.

Thí sinh in giấy chứng nhận tại đây sau đó mang đến Văn phòng Đoàn – Hội Khoa Ngoại ngữ tại V3. Thời hạn nộp giấy chứng nhận về Văn phòng Đoàn – Hội Khoa Ngoại ngữ là 7 ngày từ ngày có kết quả.

Thời gian trả giấy chứng nhận sau 3 ngày kể từ ngày kết thúc đợt nhận giấy chứng nhận.

“Giấy chứng nhận được cấp bởi Liên chi Hội Sinh viên Khoa Ngoại ngữ không có giá trị để xét tốt nghiệp.”

“Giấy chứng nhận được cấp bởi Liên chi Hội Sinh viên Khoa Ngoại ngữ có giá trị cho tiêu chí “Hội nhập tốt” trong danh hiệu Sinh viên 5 tốt.”